Resurser

RESURSER

Detransition

Post-Trans.com
Ett projekt skapat av två detransitionerade från Belgien och Tyskland. På hemsidan finner man berättelser och annan bra information.

DetransVoices.org
USAs officiella stöd- och informationssida om detransition. Där finner man också andra berättelser och vidare resurser.

Detransinfo.tumblr.com
En blogg på Tumblr där man kan skicka in frågor och dela sina erfarenheter.

LifeDetransitions.com
Professionell stödtjänst för desisters och detransitionerade. De har sin bas i Berlin, men erbjuder stöd online också.

Övriga länkar

GenderDysphoriaAlliance.com
Ett nätverk beståendes av främst transpersoner som arbetar för ett mer vetenskapligt förhållningssätt till könsdysfori.

SEGM.org
Society for evidence based gender medicine. Ett internationellt nätverk beståendes av forskare, läkare och terapeuter med kunskaper på området.

StatsForGender.org
En hemsida som samlar relevanta studier på området om allt ifrån mental hälsa, risker med behandling och kirurgi, detransition och en del annat. Enkelt att navigera runt med taggar och korta summeringar.

Iatdd.com
International Association of Therapists for Desisters and Detransitioners