Välkommen till

DetransInfo

Detransition innebär att avbryta en medicinsk transition från ett kön till ett annat. Tidigare var det mer okänt, men idag har det blivit allt mer vanligt. Ofta är det en väldigt tung process för den som valt att gå den vägen, både rent kroppsligt, emotionellt och socialt. Därför har vi skapat en sida som samlar relevant information kring själva processen, och som även är tänkt att fungera som vägledning och stöd.