Vad är detransition?

Vad är detransition?

Detransition, eller att detransitionera, innebär att avbryta den medicinska behandling en har påbörjat för att transitionera från ett kön till ett annat. Det innebär alltså att avbryta hormonbehandling och att inte göra fler operationer för att ändra kroppen.

I många fall innebär detransition också att man återgår till att se sig som det kön man föddes som. Det behöver inte innebära att man plötsligt känner sig som könet man föddes som, men vanligt är också att identifieringen har fått mindre betydelse. T.ex. att man ändrat uppfattning om de känslor man har relaterat till kön och att man funnit andra sätt att hantera dysfori över kroppen.

Orsaken till att man avbryter medicinsk behandling kan också enbart vara motiverat av de hälsorisker det innebär att medicinskt behandlas för könsdysfori.

Har man inte påbörjat medicinsk transition, men kanske gjort social transition brukar man kalla det desisting eller att återidentifiera. Somliga använder ordet detransition om en sådan erfarenhet, men strängt taget innebär detransition att också ha påbörjat någon form av medicinsk transition. 

Assigned Female At Birth

Assigned Male At Birth

Svensk motsvarighet till AMAB och AFAB.

Att avstå från medicinsk behandling för könsdysfori. Innebär oftast att sluta identifiera under trans-paraplyet och ta tillbaka sitt tilldelade kön vid födsel.

Liknande desisting, att ta tillbaka sitt tilldelade kön vid födsel.

Någon som identifierat som trans, men avbrutit medicinsk behandling. Innebär i många fall att också återidentifiera.

Någon som inte följer de könsroller/könsnormer som finns för hur man ska vara och se ut för ett visst kön. En tomboy eller feminin pojke till exempel.

Ett starkt obehag över hur kroppen är och ser ut, relaterat till kön.

Ett mindre vanligt ord för detransition.