Stöd i processen

Stöd i processen

Om du bestämt dig för att detransitionera är det viktigt att du finner det stödet du behöver. Att sluta ta hormoner än en sak, att förklara för familj och vänner och få förståelse för situationen man är i är en annan sak. Här är några vanliga saker att oroa sig över och några tips från oss.

Hur ska man förklara detransition för sin omgivning

Du behöver inte förklara allt. Många har förståelse för att kön och identitet är mer komplext än vad det kan verka, och att orsakerna kan vara många. Fokusera på dina närmaste och är detransition helt främmande för de, så kan det vara en bra idé att länka lite information om vad det är och innebär och förklara att det inte är så ovanligt som många tror.

Rädsla för att förlora vänner och miljö

Om du har många vänner inom transcommunityt kan det vara svårare att få deras förståelse eftersom temat i sig är tabubelagt. Om du märker att det blir för svårt att prata om det kan det vara en bra idé att under en period söka sig till de vänner som har lättare att förstå. Den här rädslan är ofta mer irrationell, och kan för somliga handla mer om att man känner att man inte delar samma syn och förståelse för saker och ting efter detransition. Då kan det vara en tröst att det finns ett växande community för oss som går den här vägen istället (se nedan).

Rädsla för att bli använd som ett exempel av konservativa eller religiösa

Det här är något vi alla vill undvika, och som är direkt fel. Konservativa och religiösa sidor argumenterar för att vi ska hålla oss innanför de typiska könsrollerna, att femininitet ska komma naturligt för kvinnor och maskulinitet naturligt för män, och därför är trans fel. Genom att ha den synen görs rollerna ännu snävare och fler blir obekväma i att vara sig själva. Många av oss som detransitionerar behåller samma androgyna eller könsöverskridande uttryck och det i sig är att gå emot konservativa och religiösa ideologier.

Rädsla för att bli missförstådd och bli sedd på som förvirrad eller osäker

Eftersom att det finns många förutfattade meningar om detransitionerade; att vi t.ex. inte kan ha haft en genuin transupplevelse eller dysfori på riktigt, finns bilden att vi måste ha varit speciellt förvirrade eller känt oss själva dåligt. Bemöt med att du blivit diagnostiserad av ett expert-team, förklara att det inte är så enkelt som att det bara handlar om identifiering och grad av dysfori. Förklara gärna också att miljöfaktorer kan spela in och att det finns även andra sätt att hantera dysfori. De som inte lyssnar, missar ett viktigt perspektiv och är kanske inte värda din tid och energi. 

Ansvarskänslor och skuldkänslor för att det blev som det blev

Ingen har gjort något av ren illvilja. Däremot saknas det mycket kunskap på området om identitet och könsdysfori. Det är inte konstigt att det blir fel i vissa tillfällen. Hittills har vården varit väldigt godtrogen i sitt sätt att diagnostisera och sätta in behandling eftersom att fall där det inte fungerat uppmärksammats tidigare. Det gör att det ännu enklare kan bli fel.
Du bär inte själv skulden för att du inte fick rätt hjälp eller en annan förklaring till dysforin, och det är viktigt att ta i betraktning att vi lever i en kultur idag som har en ganska ensidig bild av hela problematiken.

Vilket konkret stöd finns att få?

Dessvärre finns det inget självklart ställe att vända sig till för att få individuellt psykologiskt stöd. Transmottagningarna ska kunna bistå med samtal, men det är förståeligt om det inte känns som förstahandsvalet eftersom de ofta saknar kunskap och kompetens på området kring detransition. Vi rekommenderar att hellre söka sig till en utomståendes psykolog.

Online finns det mer stöd att finna. Det finns slutna facebook-grupper, chattgrupper på discord och en del andra forum. 

Det största forumet idag med mest aktivitet är en subreddit som heter r/detrans. Där går det bra att vara anonym och du kommer åt grupper direkt utan att behöva ansöka om att gå med. Om du har en specifik fundering du vill ha svar på är sökfunktionen ett bra verktyg, sedan det har gjorts väldigt många poster i gruppen.

Ta gärna kontakt med oss via kontaktformuläret om du vill att vi hjälper dig med att komma in i någon av online-grupperna. Tveka inte heller att ta kontakt om du bara behöver stöd eller någon att skriva med. 

Andra källor till information

Post_Trans.com  En hemsida med information om detransition och som fokuserar på att dela andras berättelser. Projektet startades av två detransitionerade kvinnor, en från Belgien och en från Tyskland.

Detransvoices.org Allmän informationssida om detransition med information, berättelser och nyheter. Skapat av en grupp detransitionerade från USA.

DetransCanada.com Liknande detransvoices.org men skapat av detransitionerade i Canada.

Pique Recilience Poject – Ett projekt startat av en ung grupp detransitionerade och återidentifierade för att sprida mer information om detransition. (Ej aktivt längre)

Detrans Voices Twitter – Ett konto som delar historier och artiklar om detransitionerade och återidentifierade.

Benjamin Boyce på Youtube – En respektfull och utforskande journalist som gjort flera intressanta intervjuer på temat trans och detransition.