Praktisk information

Praktisk information

Om du bestämt dig för att detransitionera följer här lite mer praktisk information kring stegen du kan ta och vilka möjligheter du har. 

Komma till utredningsteam

Du kan som ett första steg ta kontakt med mottagningen du blev utredd på och höra om de tar emot dig. Några mottagningar tar in detransfall utan längre väntan. 

Om fallet inte är så, eller du av någon annan anledning inte vill tillbaka till mottagningen där du blev utredd, så går det att självremittera. Lundströmsmottagningen t.ex. ger förtur åt patienter där det rör sig om detransition. 

Kroppsligt och medicinskt

Sluta eller ändra hormonbehandlingen
Du kan kontakta en endokrinolog som kan hjälpa dig, så att du kan avbryta behandlingen med könskonträra hormoner, och påbörja ersättningsbehandling om dina äggstockar eller testiklar opererats bort. Du kan läsa mer om hur det är att avbryta behandlingen här.

Rekonstruktiv kirurgi
För dig som genomgått könsbekräftande kirurgi finns möjlighet för statligt finansierad rekonstruktiv kirurgi, för att återställa kroppen till att likna ditt biologiska kön. För dessa krävs kontakt med utredningsteam, som remitterar vidare. 

Laserbehandling
Om du är biologisk kvinna kan du få statligt finansierad laserborttagning av skäggväxt. Du remitteras till denna av ditt utredningsteam.

Namn och juridiskt kön

Namn
Förnamn kan du enkelt byta genom att logga in på Skatteverkets hemsida och ansöka om namnbyte där. 

Juridiskt könsbyte 
I dagsläget krävs en likadan utredning för att byta tillbaka som den för att byta första gången. Rättsliga Rådet, som hanterar ansökningar om ändrad könstillhörighet, kräver ”Real Life Test” och utlåtanden från läkare för att godkänna en sådan ansökan.

Detransinfo arbetar för tillfället för att processen ska bli enklare, då vi menar att ändra tillbaka det juridiska könet till ens biologiska är något helt annat än att ändra juridiskt kön som trans.

IVO-anmälan och ersättning

Om du känner att du fick fel diagnos satt, eller att diagnosen var rätt men att hjälpen du blev erbjuden gjorde mer skada än vad den hjälpte, har du möjlighet att göra en IVO-anmälan och ansöka om vårdskadeersättning hos LÖF (försäkringsbolaget för patienskadade). Kontakta Detransinfo om du vill ha mer information om den här processen.