Läs mer

Kunskap och Stöd kring detransiton

Detransition har dykt upp i media bara det senaste året, men så länge behandling för könsdysfori funnits, har det funnits en grupp som blivit skadade eller felbehandlade genom att få diagnosen. På många ställen är det tabu att prata om detransition, och i de tillfällen det tas upp kommer ofta påståenden om hur få vi är, att vi gjorde det av specifika skäl och att vi aldrig var trans eller upplevde könsdysfori på riktigt.

Med den här sidan, skapad av en grupp detransitionerade och återidentifierade, utan koppling till någon religiös eller ideologisk organisation, vill vi bistå med mer information kring temat, lyfta representation av gruppen samt ge stöd till den som går i tankarna.

Vi hoppas du finner sidan hjälpsam och hittar det du letar efter. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller feedback.