Vanliga Myter

Vanliga Myter

De som detransitionerar gör det för att dom kände sig tvingade

Det finns de som detransitionerar för att de inte fick tillräckligt stöd ifrån sin familj och omgivning, och transfobi är fortsatt ett problem i samhället. Men, den stora majoriteten som detransitionerar idag gör det av egen vilja. I den här studien som svarades av 237 detransitionerade uppgav bara 10%, respektive 13%, att diskriminering och avsaknad av stöd från sin omgivning hade varit bidragande orsaker till beslutet att detransitionera. Läs mer här på Orsaker till detransition.

De som detransitionerar var aldrig trans på riktigt

Det finns inget som tyder på att gruppen detransitionerade var mer osäkra eller led av mindre dysfori vid utredning. Det finns de som detransitionerar bara ett år efter påbörjad behandling och det finns de som gör det först efter 15 år. Det är okänt idag vad som skiljer gruppen som detransitionerar och de som inte gör det, men troligtvis har det mer med miljöfaktorer att göra än hur starkt man identifierade eller hur mycket dysfori man hade.  

Detransitionerade är förstörda och kan omöjligen må bra

Det är inte ovanligt att bära en djup sorg, eller vara ledsen över vissa kroppsliga förändringar som kom med transition. Men det är viktigt att veta att inte alla är ledsna över alla förändringar som gjorts, det är väldigt individuellt. Samma med själva beslutet att transitionera. För somliga var det det enda och rätta att göra vid tidspunkten, för andra är det något man ångrar helt.

Men viktigast är att de flesta av oss valde att detransitionera just för att vi mår bättre av det på insidan. Känslor som lättnad, mindre stress och bättre självkänsla är alla saker som kan komma ut av detransition. Och det är absolut möjligt att leva att bra liv vidare.  

Detransition är en konspiration av ”TERFS”

Det här är en vanlig myt innanför transcommunityt för att förklara varför det är vanligt att ändra perspektiv på kön i samband med detransition. TERF syftar på ”Trans Exlusionary Radical Feminist” och är en term för en typ av feminism som inte inkluderar transpersoner. Den här konflikten bottnar i att radikalfeminism har en annan grundsyn på kön, där biologi och socialisering av kön har större betydelse än könsidentiteten på olika individer.

Det är inte ovanligt att som detransitionerad gå från att ha en syn på kön där känslan och den egna upplevelsen spelat störst roll till att se könet som mer bestämt, därav konspirationen om att detransitionerade är antingen påhittade, eller blivit hjärntvättade av radikalfeminister.