Andras historier

andras historier

Transmaskulina - Detrans kvinnor

Ett samtal om detransition

Tre unga detransitionerade och en återidentifierad berättar om sina erfarenheter och svarar på inskickade frågor: Var de 100% säkra innan de började med hormoner eller fanns det någon tvivel? Var det nödvändigt att börja på T för att sen inse att det inte fungerade för dom? Hur var den sociala transitionen? Hjälpte det, eller gjorde det dysforin värre?

Detransitionerad, 6 år på hormoner

Leigh pratar om hennes upplevelse av att vara ”true trans”, om att fly från något som traumatiserat henne och det hon kallar att jaga en omöjlig dröm.

Detransitionerad, Svensk, 5 år som FTM

Hon skriver sin historia om hur hon först identifierade som trans, och sen mer ingående vad som ledde henne till att detransitionera. Om att ändra perspektiv och förstå hur sexism och annorlundaskap kan påverka en. 

Detransitionerad, 7 år på T

Hon pratar om att inte känna igen sig i hur en kvinna förväntas vara, om att känna sig väldigt annorlunda. Men att erfarenheten är viktig ändå för henne, och att hon kan vara kvinna på sitt sätt.

Detransitionerad, blogg ”Reclaiming Trans Butch”

Lee har skrivit en lång text om skälen till detransition, med fokus på hälsorisker och alternativa sätt att hantera dysfori.

Kort dokumentär av en detransitionerad

Silas berättar sin historia, om psykisk ohälsa, om att bli sexuellt utnyttjad, om att växa upp som en tomboy och finna trygghet som trans. Men också om att arbeta med sig själv, och tänka igenom sitt beslut en extra gång. 

Detransitionerad, levde som man i 9 år

Crash pratar om trauma och att blir mobbad för att vara en tomboy, och senare butch. Om att bli behandlat bättre som passerande man, men att ändå må bättre som detransitionerad.

Detransitionerad som 20-åring, kom ut som 16

Hon pratar om att alltid ha känt sig queer, om att vara lesbisk och butch och sen identifiera som trans. Om att hennes dysfori är mer en effekt av bl.a. ätstörning, disassociering och depression, snarare än något som alltid funnits där. Berättar också om hur det är att komma ut som detransitionerad.

Detransitionerad, 48 år gammal, levt 26 år som FtM

Hon berättar sin historia, om att inte ha någon tvivel de första 10 åren, och om att saker och ting blev annorlunda med tiden. Om hälsoproblem som hon inte förväntat och operationer som gick fel. Men också om att till slut bli kvitt dysfori och kunna acceptera kroppen och förstå var dysforin kom ifrån till att börja med.

Transfeminina - Detrans män

Detransitionerad, 1,5 år på hormoner

Om vad som fick han att se på sig själv som en transkvinna, och sen landa i att vara en homosexuell man.

Detransitionerad, 1,5 år som transkvinna

Om att inte veta vad transition skulle innebära mentalt, vilken press det skulle leda till och att fly från sig själv.

Kort dokumentär ”My Detransition: How it happened”

Martin har dokumenterat sin hela sin resa, han berättar i sin dokumentär hur han började identifiera som kvinna och varför han efter två år detransitionerade.