Charlie Evans, UK, startar "The Detransition Advocacy Network"

Charlie Evans är 28 år gammal och identifierade som man i nästan 10 år. Idag är hon återidentifierad och lägger mycket av sin tid åt att synliggöra detransitionerade och återidentifierade för att få ett mer öppen samtal kring temat. 

Just nu bygger hon upp ett nätverk kallat The Detransition Advocacy Network som ska ha sitt första öppna event i Manchester den 30 november. I samband med det och många event som hon varit på för att prata om sin erfarenhet har hon kommit i kontakt med så många som runt hundra andra som detransitionerat, eller vill detransitionera. Läs artikeln här (inklusive video):
‘Hundreds’ of young trans people seeking help to return to original sex.

Till Sky News säger hon att många av de som kontaktar henne är runt 20-års åldern, oftast AFAB, lesbiska och ligger på autismspektrat. Men det är andra med andra bakgrunder också. 

Charlie vill se mer forskning, en öppnare debatt och att andra alternativ ges för att hantera kroppslig dysfori. 

Vill du veta mer om Charlie eller nätverket? Följ de på Twitter här: @charlie_sci @DetransAdNet

Är du nyfiken på eventet i Manchester? 

 

”The Detransition Advocacy Network was established to support people who have stopped or reversed gender reassignment.
To celebrate its launch, Make More Noise will be hosting an event discussing the ethics of the social and medical transition of gender non-conforming women and girls.
Feauturing talks from professionals working in the field followed by a panel discussion of detransitioned women talking about their experiences.”

 

Läs mer om eventet här Detransition: The Elephant in the Room.